FÖRETAG

Förebyggande hälsovård till  företag och organisationer

Minska sjukskrivningarna på arbetsplatsen! Frisk personal producerar mera och ger i slutändan en ekonomisk vinst för företaget.
 
Verksamheten vinner i produktivitet, ekonomi, arbetsglädje och trivsel genom att främja friskfaktorer och förebygga ohälsa.

Jag skräddarsyr uppdrag efter företagets speciella behov och önskemål.

Jag kan komma till ditt företag med min praktik och utföra uppdraget på plats.
 

Friskvårdsverksamhet

För er som önskar massage, utformning av individanpassad träningsprogram, gruppträning, utbildning/kurser inom friskvård.