TJÄNSTER

 • Utredningar, analyser och utbildningar med kompetens inom områdena ergonomi, förebyggande hälsovård, rehabilitering, yrkesmässig handledning, förflyttningsteknik och friskvård.              
   
 • Erbjuder skräddarsydda lösningar till dig som privatperson / företags speciella behov och önskemål.

 • Professionell fysioterapeutisk bedömning och behandling utan långa väntetider.
   
 • Behandling och träning hos dig som privatperson / företag eller på min mottagning.

 • Massage:
  Klassiskmassage Info här 
  Idrottsmassage  Info här
  Hot Stone          Info här

 • Samarbetar med flera försäkringsbolag gällande privat sjukvårdsförsäkring.

 • Utformning av individanpassade träningsprogram.

 • Gruppträning